Tổ Đề Án 30 Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

 

   

Bộ TTHC CẤP TỈNH
Bộ TTHC CẤP HUYỆN
Bộ TTHC CẤP XÃ
Giới Thiệu

 
  

GoogleDeAn30

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 27-6-2010
Thành lập trường THCS
Thủ tục: Thành lập trường THCS.

- Trình tự thực hiện:  

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Bước 1: UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ, Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định.

Bước 2: UBND cấp xã  nộp hồ sơ tại Phòng GD-ĐT cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Nếu đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận và giao phiếu hẹn.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn trả về cho đối tượng bổ sung.

       - Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (thứ 7 và chủ nhật nghỉ)

Bước 3: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến UBND cấp huyện.

Bước 4: UBND huyện xem xét, ra quyết định.

Bước 5: Phòng GD&ĐT cùng UBND cấp xã công bố quyết định tại điểm trường mới thành lập.

- Cách thức thực hiện; 

Nêu rõ cách thức thực hiện:

Trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước tại phòng Giáo dục - Đào tạo - UBND cấp huyện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập trường.

- Tờ trình về Đề án thành lập trường.

b) Số lượng hồ sơ:     01                       (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành hữu quan cấp huyện để tổ chức thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính             

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề án thành lập trường

(mẫu chưa thống nhất)

- Tờ trình thành lập trường

(mẫu chưa thống nhất)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Yêu cầu hoặc điều kiện 1

1. Việc mở trường  phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ này.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

- QĐ số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

Website Tổ đề án 30 tỉnh Kiên giang - http://dean30.kiengiang.gov.vn

Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến

Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Điạ chỉ: số 6 Nguyễn Công Trứ - Tp. Rạch Giá - Kiên Giang