Tổ Đề Án 30 Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

 

   

Bộ TTHC Cấp Xã
Bộ TTHC Cấp Huyện
  Lv Tiêu chuẩn nhà giáo
  Lv Bảo vệ và CS Trẻ em
  Lv Nội vụ - Tôn giáo
  Lv Nội vụ - Thi đua
  Lv Khám chữa bệnh
  Lv Vệ sinh AT Thực phẩm
  Lĩnh vực Chăn nuôi
  Nông nghiệp và PTNT
   Giáo dục và đào tạo
  Lv. Xây dựng
  Lv Tài nguyên Môi trường
  Lv. Khoa học và công nghệ
  Lv. Ngoại giao
  Lv. Y tế
  Lv. Công thương
  Lv Thông tin và Truyền thông
  Lv Văn hóa Thể thao và DL
  Lv Lao động - TBXH
  Lv Nội vụ
  Lv Giao thông Vận tải
  Lv Tài chính
  Lv Thanh tra
  Lv Tư pháp
  Lv Kế hoạch và Đầu tư
  Lv Dân tộc
  Lĩnh vực lâm nghiệp
  Lĩnh vực Thủy sản
  Lĩnh vực Đất đai
  Lĩnh vực Môi trường
  Lĩnh vực Đo đạt bản đồ
  Lĩnh vực Biển đảo
  Lĩnh vực Người có công
  Lv Giáo dục và Đào tạo
  Lv Văn bằng Chứng chỉ
  Cơ sở VC TB trường học
  Lv Nhà ở và Công sở
  Lv Quy hoạch Xây dựng
  Lv Hạ tầng kỹ thuật
  Lĩnh vực Văn hóa
  LV Đường thủy nội địa
  Qui chế thi, tuyển sinh
  Lĩnh vực Doanh nghiệp
  Lĩnh vực Hợp tác xã
  Lĩnh vực Đấu thầu
  Lĩnh vực hàng hóa
  Lĩnh vực dầu khí
  Lĩnh vực đầu tư
  Lĩnh vực Tài chính - NS
  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
  Lĩnh vực tư pháp
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Xây Dựng
Sở Tài Nguyên và MT
Sở Khoa Học và Công Nghệ
Sở Y Tế
Sở Công Thương
Sở Thông Tin và TT
Sở Văn Hóa Thể Thao và DL
Sở Lao Động - TBXH
Sở Nội Vụ
Sở Giao Thông Vận Tải
Sở Tài Chính
Sở Tư Pháp
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
BQLĐT Phát Triển Phú Quốc
Thanh Tra Tỉnh
Ban QL Các Khu Công Nghiệp
Ban QLKKT Cửa Khẩu Hà Tiên
Hoạt Động Điều Hành
Giới Thiệu

 
  

GoogleDeAn30

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 24-6-2010
Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

- Người đến nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp huyện

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.

(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Bước 3:

- Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại trụ sở UBND cấp huyện để nhận Thông báo của Chi cục thuế cấp huyện nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì đến nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước.

- Sau khi nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước, người nộp đem chứng từ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đối chiếu.

+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính hoàn thành đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu thu phí, lệ phí theo quy định. Sau đó ký nhận trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đến nhận.

+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho người nộp đến Kho Bạc Nhà nước để hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

 - Thời gian trả hồ sơ:

+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.

(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).  

- Cách thức thực hiện; 

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu 01a/ĐĐ do Bộ Tài nguyên Môi trường quy định);

- Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu 01b/ĐĐ do Bộ Tài nguyên Môi trường quy định).

- Văn bản đề nghị giao đất, thuê đất của UBND phường, xã nơi có đất.    

b) Số lượng hồ sơ:      01 bộ chính.

- Thời hạn giải quyết:

50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - phòng Tài nguyên Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận

- Loại khác                     

- Lệ phí (nếu có):

Tên và mức phí, lệ phí 1:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25.000đ/giấy chứng nhận đối với các phường, xã thuộc thành phố và thị xã; 12.000đ/giấy chứng nhận đối với xã, phường, thị trấn khác.

Tên và mức phí, lệ phí 2:

- Phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất là:

+ 50.000đ/hồ sơ đối với tại nông thôn;

+ 70.000đ/hồ sơ đối với đất tại đô thị

Tên và mức phí, lệ phí 3:

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

- Đất nông thôn, đất nông nghiệp

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng100m2:thu 1,000đ/1m2

+ Diện tích từ trên 100m2 đến 300 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 600đ/1m2

+ Diện tích từ trên 300m2 đến 500 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 400đ/1m2

+ Diện tích từ trên 500m2 đến 1.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 150đ/1m2

+ Diện tích từ trên 1.000m2 đến 3.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 30đ/1m2

+ Diện tích từ trên 3.000m2 đến 10.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 15đ/1m2

+ Diện tích từ trên 10.000m2 trở lên (mỗi m2 tăng thêm) thu 10đ/1m2

- Đất đô thị

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng100m2:thu 1,000đ/1m2

+ Diện tích từ trên 100m2 đến 300 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 800đ/1m2

+ Diện tích từ trên 300m2 đến 500 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 500đ/1m2

+ Diện tích từ trên 500m2 đến 1.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 200đ/1m2

+ Diện tích từ trên 1.000m2 đến 3.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 50đ/1m2

+ Diện tích từ trên 3.000m2 đến 10.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) thu 25đ/1m2

+ Diện tích từ trên 10.000m2 trở lên (mỗi m2 tăng thêm) thu 20đ/1m2

Tên và mức phí, lệ phí 4:

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính, thu 10.000 đồng/lần đối với các phường, xã thuộc thành phố và thị xã; 5.000đ/lần đối với xã, phường, thị trấn khác.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (mẫu 01a/ĐĐ).

- Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (mẫu 01b/ĐĐ).

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (mẫu số 01/LPTB)

- Hợp đồng thuê đất (mẫu 10a/ĐĐ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày giao đất lần 2.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng, đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 03 ha.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 (có hiệu lực ngày 16/2/2007) của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định mức thu; nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 (có hiệu lực ngày 06/12/2008) của UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Mẫu biểu đính kèm:

1277349704894.doc
1277349704895.doc
1277349704896.doc
1277349704897.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

Website Tổ đề án 30 tỉnh Kiên giang - http://dean30.kiengiang.gov.vn

Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến

Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Điạ chỉ: số 6 Nguyễn Công Trứ - Tp. Rạch Giá - Kiên Giang