Tổ Đề Án 30 Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

 

   

Bộ TTHC Cấp Xã
Bộ TTHC Cấp Huyện
Sở Nông Nghiệp và PTNT
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Lv GDĐT thuộc hệ thống Quốc dân và các cơ sở GD khác
  Lv Tiêu chuẩn Nhà giáo, Cán bộ quản lý
  Lĩnh vực Tuyển sinh
  Lv Cơ sở vật chất
  Lv Hệ thống văn bằng CC
Sở Xây Dựng
Sở Tài Nguyên và MT
Sở Khoa Học và Công Nghệ
Sở Y Tế
Sở Công Thương
Sở Thông Tin và TT
Sở Văn Hóa Thể Thao và DL
Sở Lao Động - TBXH
Sở Nội Vụ
Sở Giao Thông Vận Tải
Sở Tài Chính
Sở Tư Pháp
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
BQLĐT Phát Triển Phú Quốc
Thanh Tra Tỉnh
Ban QL Các Khu Công Nghiệp
Ban QLKKT Cửa Khẩu Hà Tiên
Hoạt Động Điều Hành
Giới Thiệu

 
  

GoogleDeAn30

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 7-7-2010
Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục: Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Trình tự thực hiện:  

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1:

Nhà trường và Hội đồng giáo dục xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 theo qui định. Nếu thấy trường đã đạt chuẩn thì chuẩn bị hồ sơ và Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

Bước 2:

-Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn.

-Lập tờ trình gửi Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

-Thẩm định đánh giá tại cơ sở trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành các biên bản thẩm định.

Bước 3:

-Nếu thấy trường đạt chuẩn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định. Phòng Giáo dục & đào tạo

-Chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4:

- Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện đến nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục mầm non - Sở Giáo dục & Đào tạo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ :

 - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và ghi vào sổ lưu

 - Nếu hồ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và trả về cho đơn vị bổ sung.

Bước 5 :

Cán bộ nghiệp vụ phòng Giáo dục mầm non xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Lập tờ trình gửi Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện. Lập báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nếu thấy trường đã đạt chuẩn ở mức độ nào, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Bước 6 :

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh chuyển về cho Sở Giáo dục và đào tạo. Cán bộ của đơn vị được công nhận đến trực tiếp Phòng giáo dục mầm non - Sở Giáo dục & Đào tạo để nhận kết quả

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả : Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm viêc trong tuần (ngày lễ, tết nghỉ)

- Cách thức thực hiện; 

Nêu rõ cách thức thực hiện:

Trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước : Tại Phòng giáo dục mầm non  - Sở Giáo dục và đào tạo (số 131 Đống Đa – Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá, Kiên Giang)

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .

2. Văn bản đề nghị công nhận chuẩn quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký.

3. Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (cấp huyện).

b) Số lượng hồ sơ :  02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định (trong thành phần đoàn kiểm tra cấp tỉnh).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

bằng

- Lệ phí (nếu có):

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Nghe báo cáo chung của nhà trường, nhà trẻ theo các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

a) Kiểm tra các hồ sơ, sổ sách: Kế hoạch năm học của nhà trường, nhà trẻ, kế hoạch giáo dục của giáo viên, sổ theo dõi đánh giá trẻ, sổ tài sản nhà trường, nhà trẻ và các văn bản sổ sách khác có liên quan đến các nội dung các tiêu chuẩn;

b) Dự giờ, khảo sát chất lượng tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên, tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp và sự tham gia của trẻ trong quá trình hoạt động;

c) Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường, nhà trẻ;

d) Thu thập ý kiến của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nhà trường, nhà trẻ về các vấn đề có liên quan đến nhà trường, nhà trẻ

Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Yêu cầu về các tiêu chuẩn:

* Đối với trường đạt chuẩn mức độ 1:

Trường phải đảm bảo, đạt các tiêu chuẩn điều kiện của các Điều như sau :

Điều 5 : Tổ chức và quản lý.

Điều 6 : Đội ngũ giáo viên

Điều 7 : Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Điều 8 : Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị

Điều 9 : Thực hiện xã hội hóa giáo dục

* Đối với trường đạt chuẩn mức độ 2  :

Trường phải đảm bảo, đạt các tiêu chuẩn điều kiện của các Điều như sau :

Điều 10 : Tổ chức và quản lý.

Điều 11 : Đội ngũ giáo viên và nhân viên

Điều 12 : Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

Điều 13 : Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị

Điều 14 : Thực hiện xã hội hóa giáo dục

Yêu cầu hoặc điều kiện 4:

- Thời hạn công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận. Trong thời hạn 5 năm, nếu nhà trường, nhà trẻ đã đạt chuẩn quốc gia vi phạm về tiêu chuẩn của Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia

- Sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận, nhà trường, nhà trẻ phải tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để được kiểm tra và công nhận lại

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định Số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/17/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành quy chế trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.

- Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non. Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.

Mẫu biểu đính kèm:

1278466376017.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

Website Tổ đề án 30 tỉnh Kiên giang - http://dean30.kiengiang.gov.vn

Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến

Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
Điạ chỉ: số 6 Nguyễn Công Trứ - Tp. Rạch Giá - Kiên Giang