Tổ Đề Án 30 Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

 

   

Bộ TTHC CẤP TỈNH
Bộ TTHC CẤP HUYỆN
Bộ TTHC CẤP XÃ
Giới Thiệu

 
  

GoogleDeAn30

 

 
 
 

     
     

   

   

   

  Website Tổ đề án 30 tỉnh Kiên giang - http://dean30.kiengiang.gov.vn

  Thông tin liên lạc: Ông Huỳnh Minh Tiến

  Số điện thoại: 0773.504101 - 0913.648690
  Điạ chỉ: số 6 Nguyễn Công Trứ - Tp. Rạch Giá - Kiên Giang